Zespół Szkół im. KOP
w roku 2013/2014

 

W skład Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu wchodzą Technikum, II Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła kształci uczniów w następujących specjalnościach i zawodach:

Nazwa szkoły

specjalność / profil / zawód

Technikumtechnik elektronik
technik informatyk
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechatronik
Liceum Ogólnokształcąceochrona granicy państwowej
ogólnopolicyjny
Zasadnicza Szkoła Zawodowawielozawodowa
stolarz
kucharz

Na początek strony